Przyłącza kanalizacyjne, gazowe, wodne - Warszawa, Piaseczno, Konstancin, Pruszków, Grójec

Zakres naszych usług, świadczonych w Warszawie, Piasecznie, Pruszkowie czy Grójcu, uzależniony jest od potrzeb i wymagań inwestora oraz przedmiotu opracowania (rodzaju planowanej budowy) i obejmuje:

  • mapy do celów projektowych,
  • przygotowanie wniosków o warunki techniczne przyłączenia do mediów,
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wody, kanalizacji i gazu w imieniu inwestora,
  • wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • zgody zarządców dróg na zamieszczenie przyłączy,
  • operaty wodnoprawne
  • uzgodnienia (ZUD, melioranci itp.).

Każda dokumentacja jest uzgadniana u dostawcy danego medium. Jeśli inwestycja podlega pozwoleniu na budowę, firma uzyskuje je zatwierdzając projekt w starostwie (po upoważnieniu przez inwestora).

Po opracowaniu projektu, jego realizacją może zająć się dowolna firma wykonawcza, ale my szczerze polecamy firmy od wielu lat współpracujące z nami, wykonujące sieci, przyłącza i instalacje gazu, wody czy kanalizacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – osobistego, telefonicznego lub mailowego.